VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE V PLZNI A OKOLÍ

Potřebujete spolehlivou účetní, která zajišťuje komplexní účetní služby?

Pokud jste z Plzně a okolí a hledáte seriozní účetní kancelář, která nabízí komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy a zpracování všech druhů daňových přiznání, obraťte se na nás!

Nabízíme profesionální služby a individuální přístup ke klientům.

PROČ PRÁVĚ MY

Naše práce je v souladu s posledními legislativními trendy. Sledujeme veškeré změny v legislativě a aktualizace v oblasti účetnictví a daní. Pravidelná školení dodávají naší práci punc odbornosti.Máme zkušenosti s vedením účetnictví firem z oblastí: stavebnictví, zemní práce, doprava, obchod, reality, reklamní služby a další.

 • Pravidelně informujeme klienta o stavu jeho účetnictví
 • Propočteme daňovou povinnost a navrhneme optimalizace.
 • Připravíme podklady z účetnictví pro získání úvěrů a dotací
 • Provádíme rekonstrukce účetnictví
VEDENÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ

Vedení a zpracování účetnictví je prováděno s maximálním důrazem na zájmy klienta a v souladu se všemi platnými právními předpisy. Zajišťujeme komunikaci s příslušnými úřady a zastupování klientů na úřadech na základě plné moci.

 • Kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • Vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby
 • Každoroční zakládání závěrky společnosti klienta do příslušné sbírky listin vedené rejstříkovým soudem (zákonná povinnost)
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, k DPH, k silniční dani aj.
 • Příprava a zasílání platebních příkazů či platebních vzorů a jiných formulářů
 • Sestavení účetní uzávěrky
VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

Toho využijí zejména klienti podnikající jako OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné). Zabezpečujeme komplexní služby vedení a zpracování daňové evidence dle platných právních předpisů s důrazem na ekonomické zájmy klienta.

 • Jednorázové zpracování daňového přiznání zaměstnancům a OSVČ (včetně přehledů pro ZP a SP)
 • Zpracování daní z příjmu fyzických i právnických osob, DPH, silniční daně a dalších
 • Kompletní zpracování a vedení daňové evidence
 • Vedení a zpracování deníku příjmu a výdajů
 • Vedení a zpracování pokladní knihy
 • Vedení dlouhodobého majetku a jejich nákladových odpisů
 • Vedení a zpracování knihy pohledávek a závazků
 • Vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
 • Zpracování roční závěrky
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY

Postaráme se o komplexní služby spojené se mzdovou a personální agendou.

 • Odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů, zákonné úrazové pojištění
 • Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou
 • Vedení mzdové agendy, včetně tisku výplatních lístků a příkazů k úhradě
 • Vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti
 • Roční zúčtování daně z příjmů, evidenční listy, mzdové listy
 • Přihlášky a odhlášky pracovníků ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
 • Komunikace a zastupování klientů na příslušných úřadech
 • Potvrzení pro úřady (zaměstnanci)
Naše společnost nakládá s osobními údaji zákazníků s úctou a pečlivostí. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) prohlašujeme, že jsme učinili veškerá opatření, abychom byli v souladu s tímto zákonem.
MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY? KONTAKTUJTE NÁS
Mariana DUFFKOVÁ s.r.o.
IČO: 04046421
DIČ: CZ04046421
Společnost zapsána v KS v Plzni oddíl C31125
Telefon: 605 714 285
Adresa kanceláře: Lochotínská 24a, 301 00 Plzeň
E-mail: ucetni@marianaduffkova.cz